sábado, 13 de agosto de 2011


Se di se comenta

Que acordo firmado e ben rubricado ai dende xa fai tempo ,se di que  algún se queda sen as concellalias de deportes,cultura e xuventude que pra concelleira serán en breve. Xa o dixen hai tempo , que tendo oportunidade alguén sen o xoguete de cultura non se que daría,así libros e museos ,se farán a reo .


A ver como nos explican, un soldo mais e a su a unión,que desculpa nos porán esta vez.

Xa no ultimo pleno incumpriron o seu programa, absténdose na proposta do BNG para a realización dun Plan de  tráfico para A Guarda,no seu programa di,

Confeccionar un Plan de Reordenación do Tráfico Rodado e posta en marcha dunha grúa municipal.

Será que como non era unha proposta feita por eles ou polo equipo de goberno non era valida. Pero e o que reclama o pobo dende fai tempo.

Cando xa no primeiro pleno que farán en catro anos  xa explicacións terán que dar.

O pobo e soberano ,que non pensen o contrario e este se esta dando conta de quen move os fíos .

Logo criticamos a veciña de que a tia move os fíos e visto o visto ai mais marioneta no circo.

A ver con que saen a gora …………………….


martes, 2 de agosto de 2011

Se di se comenta

Que xa ai días que os papeis peregrinos, a Tui xa chegaron,e no seu albergue se aloxaron. Caro vai saír ese aloxamento.

 

lunes, 1 de agosto de 2011

Se di  se comenta 
    
Que xa picadero temos a demais cercan  a casa grande pra si non ter moito que andar e a demais dende o sillon poder vixiar o acordado.
O xoves pasado na cafetería fronte a casa grande un persoeiro e o mándamas da casa grande.Eles dous solos (xa lles dixen os meus colegas que cando pasen cousas tan interesantes me chamen).
Entre café e café ¿que a cordo tomarían po dia sigente?. Seria interesante sabelo e así teriamos as cousas un pouco claras e as fichas terminarían de cadrar.       
 
                      
Se di  se comenta             

Que este Sábado na saída da noite me dixeron que un saudo mandara. Que o personaxe xa sabia que para el era o saúdo. Tamén  dicirlle a este personaxe se non terá algún a suntillo .